Gjensidige

Kas yra Vežėjų automašinomis ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimas?

Vežėjo atsakomybės (CMR) draudimas yra specifinė draudimo rūšis, kuri labai reikalinga įmonėms, užsiimančiomis tarptautiniais pervežimais. Vežėjas, paėmęs krovinį iš krovinio siuntėjo, tampa atsakingas už saugų ir laiku įvykdytą jo pristatymą krovinio gavėjui.

Santykius tarp vežėjo, krovinio siuntėjo, krovinio gavėjo ir krovinio savininko, vykdant pervežimą, reglamentuoja Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. Ši konvencija labai konkrečiai apibrėžia, už ką pervežimo metu yra atsakingas vežėjas, kokios yra vežėjo atsakomybės ribos, kada jis turi atlyginti žalą krovinio savininkui, jeigu pervežimo metu buvo dalinai, visiškai sugadintas ar prarastas krovinys. CMR draudimas būtent ir apima visas pretenzijas, kurios, remiantis CMR konvencija, gali būti pareikštos vežėjui. Draudikas atlygina žalą krovinio savininkui, kurią privalo atlyginti vežėjas už sugadintą ar prarastą krovinį.

CMR draudimo objektas yra ne pats pervežamas krovinys, bet vežėjo atsakomybė. Šiuo draudimu yra atlyginami tie nuostoliai, dėl kurių atsiradimo iškyla vežėjo atsakomybė bei kuriuos privalo atlyginti vežėjas. Pagal vežėjų automašinomis ir ekspeditorių civilinės atsakomybės draudimo taisykles draudžiamos krovinių pervežimais užsiimančios įmonės. Draudimas dengia nuostolius, galinčius atsirasti dėl Jūsų vairuotojų kaltės, transporto priemonės gedimo, kitų CMR konvencijoje ir LR kelių transporto kodekse numatytų atvejų.

Krovinių draudimas

Krovinių draudimu draudžiami kroviniai, gabenami visų rūšių transporto priemonėmis, tinkamomis kroviniams pakrauti ir transportuoti LR teritorijoje bei už jos ribų.

Krovinius galima drausti tiek vienkartiniam pervežimui, t. y. apdrausti konkretų krovinį, pervežant iš išsiuntimo į paskirties vietą tiksliai apibrėžtu laikotarpiu, tiek sudarant ilgalaikes draudimo sutartis, t. y. apdraudžiant visus draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu pervežamus krovinius.

Vežamas krovinys pasirinktinai gali būti draudžiamas nuo visų sugadinimų, sunaikinimų ar kitokių praradimų, išskyrus įvykius, kurie nurodyti kaip nedraudiminiai įvykiai, ir nuo atskirų pasirinktų rizikų: gaisro, transporto priemonės avarijos, laivo skendimo ir pan.

 

ADB “GJENSIDIGE”

Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisyklių Nr.011
Galimos  aprašytos aikštelių apibrėžimo  sąlygos keitimas.

12. Saugoma aikštelė – aptverta (uždara), tamsiu paros metu apšviesta teritorija su kontroliuojamu transporto priemonių įvažiavimu ir išvažiavimu bei fizinių asmenų įėjimu ir išėjimu, kurioje esančios transporto priemonės (jose esantys kroviniai), aikštelės personalo saugomi visą parą

Galimas keitimas :

3) Aikštelių praplėtimo sąlyga: Poilsiui, sustojimui ir stovėjimui, išskyrus neišvengiamų ir privalomų sustojimų atvejais, pasirinkti transporto priemonėms skirtą stovėti teritoriją, tamsiu paros metu apšviestą, nuolat stebimą vaizdo kamerų ir/arba aikštelės personalo. Vežant didelės vagystės rizikos krovinius, tokius kaip elektronika, buitinė technika, alkoholis, tabakas ir kitos akcizinės prekės, nauji automobiliai ar pan. – būtina vairuotojų poilsio metu stoti aikštelėse, kurios yra aptvertos, skirtos transporto priemonėms stovėti, tamsiu paros metu apšviestos, nuolat stebimos vaizdo kamerų ir/arba aikštelės personalo.

Dėl pakrovimo/iškrovimo:

CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punktas:

Pagal 18 straipsnio 2 ir 5 punktų nuostatas vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tuo atveju, kai krovinys prarandamas ar sugadinamas dėl ypatingos rizikos, kuri susijusi su viena ar keliomis toliau išvardytomis aplinkybėmis:

 1. C) jei krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas, gavėjas ar trečiasis asmuo, veikiantis siuntėjo ar gavėjo vardu.

Jeigu pervežimo kontrakte bus nurodyta, kad pats vežėjas atliks pakrovimą/iškrovimą tuomet CMR konvencijos 17.4 C) papunktis negalioja ir žalos atveju vežėjas neš pilną atsakomybę.

 

Nuo 2018 08 07 pagal naują taisyklių Nr. 011  redakciją- kabotažiniai pervežimai jau yra įtraukiami  automatiškai.

Apdraudžiama žala kroviniui nustatyta pagal:
– 1956 m. „Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR)“;
– „Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą“, kai pervežimai atliekami Lietuvos teritorijos ribose;
– Kitos šalies nacionalinę teisę atliekant kabotažinius pervežimus,t.y. kai krovinio pakrovimas ir iškrovimas yra vienos šalies teritorijoje, tačiau bet kokiu atveju neviršijant 8,33 atsiskaitymo vieneto (SDR) už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio.

Kiti taisyklių pakeitimai

 1. Draudimo apsauga galios kabotažiniams pervežimams be atskiro susitarimo;
 2. Draudimo apsauga negalios padidintos rizikos kroviniams, jeigu sutartyje nenurodyta kitaip (alkoholis, tabakas, automobiliai, reguliuojamos temperatūros kroviniai);Draudžiant tokio pobūdžio krovinius apsauga jiems suteikiama sistemoje suprogramuoto pakeitimo pagalba.
 1. Draudimo suma bus ribojama metine draudimo suma  visam sutarties laikotarpiui. Metinė draudimo suma bus ribojama 1.000.000 €;
 2. Nelieka nedraudžiamojo įvykio dėl leistino greičio viršijimo ir važiavimo draudžiamoje vietoje;
 3. Nelieka nedraudžiamojo įvykio, kai krovinys pažeidžiamas pakrovimo/iškrovimo metu;
 4. Praplėsta apsauga naudotų automobilių pervežimams;
  1. Pagal naujas taisykles neatlyginami nuostoliai kai pervežant naudotus automobilius, senesnius nei 5 metų, jų remonto/atstatymo išlaidos neviršija 75% automobilio įsigijimo kainos;
 5. Draudimo taisyklėse įdėti Nurodymai vairuotojams, todėl prie draudimo sutarties išduodamas tik priedas Nr. 1 (automobilių sąrašas); Kitų priedų nebelieka, jų išduoti nebereikia ir susigrąžinti pasirašytų priedų nereikės.
 6. Vairuotojams yra sukurtas ir išplatintas informacinis pranešimas „Atmintinė vairuotojams“, kuria galės naudotis ne tik mūsų klientai, bet ir kitos įmonės ir jų vairuotojai. Kiekvienas draudėjas gali pasidaryti tiek kopijų kiek jiems yra reikalinga ir visada turėti atmintinę transporto priemonėje. Tikimės, kad ji bus naudinga mūsų klientams. Juk prevencija svarbiausia!
 7. Saugomos aikštelės sąvoka praplėsta klientų naudai;
 8. Atsakomybė už laikinai patikėtą turtą galios ir išsinuomotoms puspriekabėms;
 9. Numatyta galimybė drausti ne pagal transporto priemonių sąrašą, bet ir pagal vežėjo apyvartą