ERGO Lietuva

AKCIJA 

Atsižvelgdami į pervežimų rinkoje susidariusią sudėtingą situaciją ir norėdami padėti klientams lengviau planuotis išlaidas neapibrėžtoje situacijoje siūlome AKCIJĄtrijų mėnesių CMR polisas už 50 EUR vienam automobiliui.

 

Akcijos esmė: Naujam ERGO klientui, paskutinius 3 metus neturėjusiam žalų ir veiklą vykdančiam tentinėmis transporto priemonėmis CMR polisas pagal žemiau išvardintas sąlygas 3 mėnesių laikotarpiui kainuos tik 50 EUR vienai transporto priemonei.

 • Draudimo sumos:
 • 250.000 EUR  – atsakomybė už krovinį;
 • 15.000 EUR – finansiniai nuostoliai;
 • 15.000 EUR – gelbėjimo išlaidos.
 • Draudimo galiojimo teritorija – Europa, išskyrus UK ir pietų Italija. NVS šalyse iki 1500 km nuo Vilniaus;
 • Besąlyginė išskaita – 750 EUR;

 

Akcija taikoma – Naujiems ERGO klientams  kurių parkas iki 10 automobilių ir jie neturėjo žalų paskutinius 3 metus.

Vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės CMR draudimas

Kas yra Vežėjų automobiliais atsakomybės CMR draudimas?

Vežėjų automobiliais atsakomybės CMR draudimas – draudimo rūšis, kai apdraudžiama vežėjo automobiliais atsakomybė už komercinį krovinį gabenant jį tarptautiniais maršrutais.

Kodėl verta draustis Vežėjų automobiliais atsakomybės CMR draudimu?

Jei vežimo metu padaroma žala kroviniui, o vežėjas apsidraudęs CMR draudimu, jam tenkanti rizika yra minimali. Patirtus krovinio nuostolius atlygina draudimo įmonė;
Vežėjui sudarius CMR draudimo sutartį, pastarasis gali planuoti įmonės sąnaudas bei yra apsaugotas nuo papildomų nenumatytų finansinių nuostolių;
Draudimo įmonė atstovauja vežėjo interesus prieš neteisėtus pretenzijos reiškėjus;
Tai papildomos garantijos krovinio savininkui ar užsakovui.

Šiuo draudimu yra apdraudžiama:

 • vežėjo atsakomybė už krovinį, remiantis 1956 m. CMR konvencija;
 • krovinio gelbėjimo, perkrovimo, priverstinio sandėliavimo išlaidos;
 • finansiniai nuostoliai dėl negauto frachto už apgadintą krovinio dalį;
 • teismo, advokatų ir kitos išlaidos, susidariusios bylinėjantis su pretenzijos reiškėjais;
 • avarinių komisarų išlaidos.

Kokius draudimo variantus galima pasirinkti?

Draudimo variantas „BASIC“ – standartinė vežėjų automobiliais draudimo taisyklėse (ERGO, VDT 1997, Nr.019) apibrėžta draudimo apimtis;
Draudimo variantas „EXTRA“ – draudimo taisyklėse ir draudimo sutartyje apibrėžta draudimo apimtis, įskaitant papildomus susitarimus dėl apimties išplėtimo ar pakeitimo.

Draudimo laikotarpis

Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo sutartyje nurodytos datos, su sąlyga, kad draudimo įmoka buvo apmokėta per draudimo sutartyje nurodytą laikotarpį.
Draudimo sutartis galioja tik tiems pervežimams, kurie prasidėjo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Pervežimas prasideda, kai krovinys visiškai pakraunamas į transporto priemonę ir baigiasi, kai krovinys atskiriamas nuo transporto priemonės.

 

Galimi draudimo sąlygų keitimai.

Vežėjų automobiliais atsakomybės (CMR) draudimo
taisyklės Nr.019

Atkreipkiamas dėmesys į taisyklių punktą.

Saugoma stovėjimo aikštelė – aikštelė, skirta krovininėms transporto priemonėms stovėti, pilnai aptverta
(uždara), tamsiu paros metu apšviesta, su kontroliuojamu patekimu bei kurioje transporto priemonės ir jose
esantys kroviniai aikštelės personalo saugomi visą parą.

Papildomai atkreipiame dėmesį – pagal galiojančias Krovinių pervežimo įmonių atsakomybės draudimo taisykles Nr. 019 standartiškai į draudimo apsaugą yra įtrauktas  2.000 EUR limitas vairuotojų daiktams, o finansiniai nuostoliai ir gelbėjimo išlaidos neribojamos sublimitais ir įtrauktos į bendrą draudimo sumą, vagystės rizikai nėra taikoma procentinė išskaita.