Lietuvos draudimas

VEŽĖJŲ CIVILINĖS ATAKOMYBĖS DRAUDIMAS (CMR)

Pervežant krovinius, pasitaiko nemalonių situacijų, kai įmonei patikėtas krovinys yra sugadinamas avarijos metu, pagrobiamas apiplėšimo metu ar pristatomas kitu adresu. Išvengti tokių situacijų versle ne visada pavyksta, tačiau galima sumažinti riziką – apdrausti savo, kaip vežėjo, civilinę atsakomybę dėl Jums patikėto krovinio gabenimo.

Draudimas galioja pervežimams tarptautiniais maršrutais (pagal CMR konvenciją) ir Lietuvos respublikoje (pagal Lietuvos įstatymus).

Jei Jūs esate atsakingas ir Jums svarbi Jūsų klientų gerovė, dėl Jūsų kaltės nukentėjusiam klientui vežėjų civilinės atsakomybės draudimas atlygins šiuos nuostolius:

  • Už gabenamą krovinį.
  • Už krovinio siuntėjo arba gavėjo finansinius nuostolius, patirtus dėl Jūsų neįvykdytų arba netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pagal gabenimo sutartį.
  • Už žalą, padarytą gabenamu kroviniu tretiesiems asmenims.
  • Už patikėtus laikinai saugoti / naudoti įvairių tipų konteinerius, priekabas, puspriekabes.

Taip pat atlyginamos išlaidos patirtos gelbėjant krovinį, teisinės išlaidos.

Atkreipiamas dėmesys į punktą:

6. Draudimo objektu nelaikomi Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe,
kylančia dėl:

6,31 punkto
Krovinio vagystės ir/ar plėšimo, kai transporto priemonė su kroviniu numatomam poilsiui pagal vairuotojo darbo ir poilsio režimą reglamentuojančius teisės aktus paliekama ne saugomoje
aikštelėje ar ne saugioje poilsio vietoje, o NVS šalyse – ne saugomose stovėjimo aikštelėse arba ne prie stacionarių policijos postų;
Saugoma aikštelė – pilnai aptverta teritorija, skirta krovininiam autotransportui stovėti, stebima vaizdo kameromis arba aikštelės personalo.
Saugi poilsio vieta – visiškai apšviesta, stebima vaizdo kameromis ir krovininiam automobilių transportui stovėti pritaikyta stovėjimo aikštelė.

LD A

LD 2LD C

NAUDOJAMĖS PROFESIONALIŲ IŠORINIŲ PARTNERIŲ PAGALBA

Nesvarbu, ar žala įvyktų Lietuvos teritorijoje, ar užsienio valstybėje, mūsų pasamdytas siurvejeris apžiūrės krovinį, įvertins žalos dydį, pateiks rekomendacijas dėl galimo žalos sumažinimo, padės realizuoti išgelbėtą krovinio dalį, jei gavėjas jos nebepriimtų.

Jums paskambinus, mes patarsime dėl galimų veiksmų žalai sumažinti, paaiškinsime, kokių veiksmų turėtumėte imtis, kam ir kokiais terminais pareikšti pretenzijas, kaip maksimaliai užsitikrinti, kad Jūsų interesai būtų apsaugoti.

Lietuvos draudimas“ žalos atveju bendradarbiauja su šiais avariniais komisarais („survejeriais“):
UAB „Lars Krogius Baltic“ (www.krogius.com)
DP Survey group (www.dpsurveys.com)
Russurvey Ltd (www.rus-survey.ru)

„Lietuvos draudimo“ teisininkai:
Irmantas Bendorius 
Tel. + 370 616  20  663
Faks. + 370 243 1291
El. paštas : irmantas.bendorius@ld.lt

Justė Zdanavičiūtė
Tel. +370  697 00 409
El. paštas: juste.zdanaviciute@ld.lt

Dėl ekspeditoriaus draudimo sąlygų.

Lietuvos draudimas dažniausiai teikia sąlygas be apsaugos atsakomybei už subkontraktorių-pasamdytų vežėjų padaromas žalas kroviniui.
Apsauga galioja tik už ekspeditoriaus klaidas.

Klaidos:

4.2.1. ekspeditoriaus (draudėjo) atsakomybės atsiradimas dėl užsakovo patirtų išlaidų dėl šių draudėjo klaidų ir aplaidumo:

a) krovinio pristatymo termino pažeidimo (atgabenus per vėlai);
b) krovinio nusiuntimo ne važtaraštyje nurodytu adresu;
c) krovinių siuntimo dokumentų nesavalaikio ar neteisingo paruošimo;”